30 Mayıs 2009 Cumartesi

Nizamettin Mollasalihoğlu-Yazı

.
.
Gazetede yayınlanan günlük bir karikatürün serüveni
.
Sanatçıyı önce “yarın için ne çizeyim?” düşüncesi ve endişesi sarar.
Bu ahval üzere güncel olaylar üzerine yoğunlaşır.
Bu yoğunlaşma öyle bir hal alır ki sanatçı, zihinsel olarak dünya ile bağlarını keser.
Bilgi birikimi ve yeteneği ile dikkatini oluşturacağı eserin üzerinde toplar.
Sanatçı aynı zamanda oluşturacağı karikatürün daha önceden başkaları tarafından çizilip çizilmediğine de dikkat eder.
Oluşturacağı eserin konusuna karar veren sanatçı, öncelikle düz kâğıt üzerinde taslak çizimi yaparak eserin temelini atar.
Böylece sanatçı tüm maharetlerini bu taslak üzerinde sergiler. Siler çizer, siler çizer derken karikatürü çinileme (çini mürekkeple çizme) safhasına getirir.
Çinilemeyi tamamlayan sanatçı, karikatürü tarayıcıdan bilgisayarda kurulu olan photoshop programına aktarır.
Bu program aracılığı ile karikatürde düzenlemeler, düzeltmeler ve renklendirmeler yapar.
Konunun bütünlüğünü ifade eden ve varsa konuşma balonlarındaki yazıları yazar.
Son olarak karikatürüne imzasını atan sanatçının eseri yayına hazır demektir.
Buraya kadar anlatılanlar bir tekniktir.
Farklı sanatçılar farklı teknikler kullanması da söz konusu olabilir.
Günlük bir karikatürün ne kadar sürede tamamlanacağı konusunda bir şey söylenemez.
Öyle karikatürler vardır ki 10–15 dakikada, öyle karikatürlerde vardır ki 3–4 saatte tamamlanır.
Zaman ve emek olarak büyük bir itina göstererek hazırladığı eserine, gazetede yayına hazırlayanlar tarafından itina gösterilmemesi sanatçıyı üzer.
Karikatürünün gazetede net ve güzel bir şekilde yayınlanması da,bir sonraki gün için daha güzel eserin oluşturulması çalışmalarına sanatçıyı motive eder.
.
Nizamettin Mollasalihoğlu